„Każdy absolwent uczelni wyższej poza wiedzą teoretyczną powinien posiadać też wiedzę praktyczną” – tego stwierdzenia jest świadomy każdy student. Dlatego każdy Żak wie, że poza licznymi projektami i zadaniami problemowymi, które dostaje do rozwiązania w trakcie zajęć musi nabrać też praktyki.  A gdzie lepiej zdobyć tę praktykę jak nie w trakcie pracy? Teraz studenci coraz częściej i chętniej poza odbyciem obowiązkowych praktyk próbują dostać się na dodatkowe staże.

A co tak naprawdę zachęca do obycia praktyk bądź staży w tej konkretnej firmie? I o co tak naprawdę chodzi z tym całym programem praktyk?

Zacznijmy od początku – każdy student w trakcie studiów musi odbyć praktyki zawodowe. Jak sama nazwa wskazuje muszą być one powiązane z zawodem, który przyszli absolwenci danego kierunku mogą wykonywać. Każda uczelnia, wydział a nawet kierunek może mieć inne zasady dotyczące odbywania praktyk oraz inne dokumenty jakie trzeba dostarczyć i różny czas oczekiwania. To istotne w przypadku podpisywania umowy na podstawie porozumienia z uczelnią, ponieważ często czas oczekiwania na dokumenty z dziekanatu są długie i opóźnia to proces rekrutacji.

W trakcie odbywania praktyk studenci powinni przede wszystkim mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności,  zapoznania się z funkcjonowaniem organizacji oraz zobaczenia dotychczas poznanych zagadnień teoretycznych w praktyce. I tak naprawdę tego właśnie szukają w propozycjach staży.

Kolejnym ważnym aspektem przy wyborze miejsca odbywania praktyk jest elastyczny czas pracy – tak aby móc połączyć ją z zajęciami na uczelni – jak również wynagrodzenie za wykonaną pracę. Studenci są świadomi, że doświadczenie w zawodzie jest kartą przetargową na rynku pracy. A na każdym stażu bądź praktykach, oprócz ogólnego obycia w zawodzie mogą nauczyć się czegoś nowego oraz zdobyć kontakty zawodowe na przyszłość – jednak nie chcą już tak chętnie jak kiedyś pracować za darmo.

Studenci próbujący dostać się na praktyki i staże są świadomi, że muszą się wiele nauczyć ale naprawdę tego chcą. To właśnie dlatego starają się o Twoją ofertę –  więc zamiast pokazywać im jak mało potrafią w zawodzie doceń ich pozytywne nastawienie do pracy, chęć nauki, pasje i zaangażowanie w różnego typy inicjatywy tj. wolontariat, działalność w kole naukowym czy dodatkowe kursy lub szkolenia. Takie działania świadczą przecież o dobrej organizacji własnego czasu, chęci ciągłego kształcenia czy podejmowania nowych wyzwań. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że młoda osoba bez większego doświadczenia może znaleźć bardzo proste usprawnienia, którego pracownik z większym stażem może nie być w stanie zauważyć.

Pamiętaj –  Każdy kiedyś, jakoś zaczynał!

 

Jagoda z KN Experience