W dniach 24-26 maja odbyła się konferencja w Sulejowie. Wzięły w niej udział wszystkie koła naukowe Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji, jak również władze naszego wydziału. W tym czasie mogliśmy wymienić się doświadczeniami z członkami różnych kół, oraz pochwalić się swoimi osiągnięciami. Nie zabrakło czasu na aktywność fizyczną – uczestnicy konferencji wzięli udział w spływie kajakowym, a na zakończenie odbyło się wyczekiwane przez wszystkich ognisko.