12 stycznia odbyło się szkolenie z obsługi Word’a i MS Excel, które przeprowadził dla nas PC open. Kształcimy się dalej!