W marcu pomagaliśmy podczas Dni Otwartych PŁ, które odbyły się 14 marca,
dokładnie w Dniu Liczby Pi. Oprócz przygotowania sal i organizacji wykładów przeprowadziliśmy konkurs z nagrodami, a następnie wspólnie pobiliśmy Rekord Guiness’a
na najdłuższy łańcuch rozwinięcia liczby Pi. Udało nam się ustawić łańcuch z 883 osób!